ฟูกิจ มาร์เก็ตติ้ง บจก. FUKIT MARKETING CO.,LTD.       

http://www.bangkoksync.com

ฟูกิจ มาร์เก็ตติ้ง บจก. FUKIT MARKETING CO.,LTD.                      

ชื่อ (Contact Name):ฟูกิจ มาร์เก็ตติ้ง บจก. FUKIT MARKETING CO.,LTD.       
ชื่อบริษัท (Company name):ฟูกิจ มาร์เก็ตติ้ง บจก. FUKIT MARKETING CO.,LTD.       
ทีอยู่ (Address):428/5-6 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรง สมุทรปราการ 10270
รหัสไปรษณีย์ (Postal):10270
จังหวัด:สมุทรปราการ
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):(662) 7586147-49  
contact us

รายละเอียดบริษัท               

ฟูกิจ มาร์เก็ตติ้ง บจก. FUKIT MARKETING CO.,LTD.